OPIEKA NAD SZKOŁAMI ZAWODOWYMI

OPIEKA NAD SZKOŁAMI ZAWODOWYMI

Lp.

Szkoła

Imię i nazwisko konsultanta/doradcy

1.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno–Hotelarskich

Maria
Wajgner

2.

Zespół Szkół Ekonomii i Usług

Jolanta
Trawczyńska-Markiewicz

3.

Technikum nr 3

Agnieszka
Mikina

4.

Zespół Szkół Gastronomicznych

Barbara
Kapruziak

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

Donata
Andrzejczak

6.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Danuta
Urbaniak

7.

Zespół Szkół Samochodowych

Jadwiga
Morawiec

8.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9

Grażyna
Adamiec

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10

Ryszard
Zankowski

10.

Zespół Szkół Przemysłu Mody

Maria
Michalak

11.

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych

Joanna
Orda

12.

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych

Maria
Stompel

13.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Grażyna
Adamiec

14.

Zespół Szkół Poligraficznych

Donata
Andrzejczak

15.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Maria
Michalak

16.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20

Maria
Stompel

17.

Zespół Szkół Rzemiosła

Małgorzata
Redlicka

18.

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych

Joanna
Orda
Jadwiga
Morawiec

19.

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2

Maria
Michalak

20.

Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy nr 1

Krzysztof
Makowski

21.

Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy nr 6

Hanna
Jastrzębska-Gzella